BACANJE KARATA

Upiši svoje ime:
Upiši svoje prvo pitanje:
Upiši svoje drugo pitanje:
Upiši svoju želju:

Znaš da ...
Neznaš da ...
Bilo je ...
Bit će ...
Lično tebi ...
Prvi događaj ...
Odgovor na prvo pitanje ...
Odgovor na drugo pitanje ...
Odgovor na želju ...

Da bi dobili odgovor na vaše bacanje karata morate kliknuti na prazan kružić koji se nalazi ispred svakog pitanja.
Želite detaljnije tumačenje proricanja sudbinskim kartama učlanite se u klub
www.magic-woman.biz.
Želite sami naučiti gatati sudbinskim kartama kako za sebe tako i za druge naručite knjigu GATANJE.
Osim detaljnog opisa tumačenja gatanja u sudbinske karte dobit ćete i detaljno tumačenje gatanje u TALOG KAFE.
Narudžba na email.
Za sve što vam je nejasno možete mi se direktno obratiti Soki na email.