GATANJE KARTAMA

Moj prvi alat za proricanje sudbine su bile karte, gatalačke karte. Smatram da je naš život zapisan u kartama. Ujedno služe za zabavu i razonodu. Karte za gatanje (ciganske karte) se sastoje od 36 karata od kojih svaka predstavlja jedan važni momenat u životu svakog čoveka, ili simbol za jedan od pojmova koji prate čoveka od rođenja do smrti.
Pomoću karata možemo saznati šta nam se trenutno dešava, kakva nam je prošlost, budućnost i šta valja uraditi da nam se ostvare želje ili poboljša kvaliteta života. Ako niste zadovoljni gatalačkim kartama na mom sajtu i želite da vam ja pogledam, treba da me kontaktirate.
Ja radim nekoliko bacanja karata:
1.kolo, tumačim prošlost, sadašnjost i budućnost.
2.kolo, tumačim najvažnije događaje u skoroj budućnosti.
3.kolo, otvaram karte na određenu osobu, događaj ili pojam i
4.kolo, sistem kao na sajtu, ali uz mnogo šire i preciznije objašnjenje. Naravno, sa svih 36 karata, a ne samo 9 kao na sajtu.

KAKO KORISTI KARTE
Prije nego li kliknete na dugme START zamislite tri želje. Upišite ih u za to predviđena polja. Sada kliknite na start i pustite da se karte mešaju, kada smatrate da su se dovoljno izmešale kliknite na STOP. Dobili ste 9 karata koje vam tumače 6 pojmova i vaše 3 želje.
Postavite pokazivač miša na pojam i u prozoru će vam se pokazati tumačenje.
Nije preporučljivo da forsirate gatanje kartama. Jedanput na dan sasvim je dovoljno. Ako ipak želite "baciti" karte više puta morate napraviti refresh ili reload stranice. Nadam se da će vas ovo gatanje zabaviti i pomoći u saznavanju šta će vam se desiti u budućnost.
Ako imate potrebe za više detalja ili niste sigurni da ste dobro shvatili poruke karata kontaktirajte me.

Ako želite bacanje karata kliknite na karte